Marija drži djetešce Isusa
Kratki film o rođenju Isusa Krista

U ovoj se 18-minutnoj dramatizaciji priče o Kristovu rođenju detaljno iznose sveti događaji koji se nalaze u Evanđeljima po Mateju i Luki u Bibliji. Putujte s Josipom i Marijom iz Nazareta do Betlehema. Posvjedočite strahopoštovanju pastira na Judejskim ravnicama. Osjetite radost magā dok kleče pred Svjetlom Svijeta – Spasiteljem Isusom Kristom.

Više načina za biti svjetlo svijetu