Kako Biblija može pomoći osnažiti moju obitelj

Obitelj je središtu Božjeg nauma za sreću i napredak njegove djece. U Bibliji se naučava da je Bog od samog početka uspostavio obitelji i pokazani su nam mnogi primjeri snažnih obitelji. Također se naučava kako imati brižnu, sretnu obitelj.

Obitelji u Bibliji

Prva obitelj: Adam i Eva

Prvi su ljudi na Zemlji osnovali obitelj. Od početka je Bog blagoslivljao i poticao obitelji, zapovijedajući Adamu i Evi: »Plodite se i množite i napunite zemlju« (Postanak 1:28). Primjer Adama i Eve pokazuje nam da su obitelji određene od Boga.

Druge obitelji u Bibliji

Nekoliko dobro poznatih primjera obitelji u Bibliji nalazi se na početku Starog zavjeta. Abraham, Izak i Jakov slijedili su Božju zapovijed da se vjenčaju i imaju djecu. Abraham se jako potrudio da zaštiti svoju ženu Saru (vidi Postanak 12) te je primijenio vjeru kako bi naposljetku uživao u blagoslovima koji su došli time što je dobio svojeg sina Izaka (vidi Postanak 21). Pod Gospodinovim je vodstvom Abrahamov sluga daleko otputovao da bi pronašao Rebeku, pravednu ženu, koja je postala Izakova žena (vidi Postanak 24). Izakov je sin Jakov mnoge godine radio kako bi se vjenčao i uspostavio svoju obitelj koja je postala dom Izraelov (vidi Postanak 29–30).

Dovedite svoju obitelj u crkvu
Pronađite Crkvu u vašoj blizini

Savjet Isusa Krista o obitelji

Isus Krist naučavao je o braku

Isus Krist naučavao je da je brak svet i ključan za Božji naum: »U početku stvorenja ‘stvorio ih je kao muško i žensko’. ‘Zato će čovjek ostaviti svog oca i majku i prionuti uza svoju ženu, pa će oboje biti samo jedno tijelo.’ Prema tome, nisu više dva, nego jedno tijelo. Dakle, što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja« (Marko 10:6–9).

Isus Krist podučavao je primjerom

Isus se brinuo za svoju obitelj. Kroz cijeli Novi zavjet učimo kako je Isus Krist pokazao ljubav prema članovima svoje obitelji, posebice prema svojoj majci Mariji. Čak i dok je bio u agoniji na križu, Isus Krist pokazao je zabrinutost za skrb svoje majke: »Kad Isus opazi majku i blizu nje učenika kojega je osobito ljubio, reče majci svojoj: ‘Ženo, evo ti sina!’ Zatim reče učeniku: ‘Evo ti majke!’ I od tog je časa učenik uze u svoju kuću« (Ivan 19:26–27).

Druga biblijska naučavanja o važnosti obitelji

Deset zapovijedi

Jedna od Deset zapovijedi danih Mojsiju u Starom zavjetu govori izravno o odnosu između roditelja i djece. »Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj« (Izlazak 20:12).

Knjiga Mudre izreke

Knjiga Mudre izreke također sadrži razna naučavanja koja se odnose izričito na obitelj: »Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora… Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku« (Izreke 13:1, 22). »Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini… Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju« (Izreke 15:5, 20).

Pavlova naučavanja

Apostol Pavao često je govorio o obiteljskim odnosima. Savjetovao je: »Djeco, pokoravajte se svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to pravedno. ‘Poštuj oca svog i majku’ – to je prva zapovijed popraćena obećanjem: ‘da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji’. A vi, očevi, ne ogorčujte djece svoje, već ih odgajajte stegom i opomenom Gospodnjom!« (Efežanima 6:1–4).

Kako pronaći radost kao obitelj

Podučite svoju djecu da slijede Isusa Krista

Bog obećava blagoslove za vašu djecu kada ona znaju evanđeoske istine i poslušna su im: »Budu li ti sinovi Savez moj čuvali i naredbe kojima ih učim, i sinovi će njini dovijeka sjedit na tvom prijestolju« (Psalmi 132:12).

Često proučavajte Sveta pisma kao obitelj

Čitajte Bibliju zajedno kao obitelj kako biste pronašli veći uvid o obitelji i životu. U Bibliji se naučava: »Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući« (Ponovljeni zakon 6:6–7).

Služite članovima svoje obitelji

Isus Krist naučavao je da je služenje drugima isto kao služenje njemu: »Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće« (Matej 25:40). Služenje članovima vaše obitelji može vam pomoći da postanete više poput Isusa Krista i povećate ljubav u svojemu domu.