Isusova je prvotna Crkva otpala

Nakon smrti Isusovih apostola, Božja je svećenička ovlast bila izgubljena.

Isus je odabrao apostole i proroke da vode njegovu Crkvu

Kada je Isus bio na Zemlji, pozvao je dvanaest apostola i dao im ovlast da propovijedaju, krste i vode njegov narod. Nakon što je Isus otišao sa Zemlje, apostoli su nastavili primati vodstvo od njega po Svetome Duhu. Radili su kako bi uspostavili crkve u drevnim gradovima Rima, Grčke i dalje. No stalno su se mučili s održavanjem reda među novim kršćanskim obraćenicima.

Isusova je Crkva bila odbijena, izmijenjena i naposljetku izgubljena

Kako je Crkva rasla, apostoli su se suočili s otpadništvom među vjernicima te nesmiljenim protivljenjem nevjernika. Mnogi su apostoli bili mučenički ubijeni, a ljudi se nisu slagali oko značenja Isusovih naučavanja. Ljudi su počeli uspostavljati razne crkve bez Božje ovlasti da to učine. Ove su crkve zastranile od prvotne Crkve Isusa Krista.

Kao rezultat toga, kršćanstvo je doživjelo rasprostranjeno Otpadništvo ili udaljavanje od temeljnih religijskih vjerovanja.  Božje je svećeništvo, ili ovlast djelovanja u njegovo ime, bilo izgubljeno. Čista su načela bila iskvarena, a istine evanđelja bile su raspršene.

Reformatori su pokušali vratiti Crkvu

U 16. su stoljeću reformatori poput Martina Luthera i Johna Calvina prepoznali palo stanje kršćanstva. Nastojali su vratiti kršćansku crkvu u njezino prijašnje stanje kako bi je više uskladili s biblijskim naučavanjima.

Međutim, nije bilo dovoljno da prvotna Crkva Isusa Krista bude samo »reformirana«. Određena su načela i istine odavno bile izgubljene, zajedno sa svećeničkom ovlasti djelovanja u Božje ime. Crkva Isusa Krista u svojoj je potpunosti trebala biti vraćena, ponovno uspostavljena ili, drugim riječima, obnovljena.

Doznajte više o obnovljenoj Crkvi Isusa Krista
Sastanite se s misionarima