Uloga Isusa Krista

Isus Krist Spasitelj je svijeta. Kad dolazimo k njemu, on nas spašava, pomaže nam osjetiti njegovu ljubav i donosi nam nadu. Njegova je uloga spasiti nas i pružiti nam primjer.

Zašto je Kristova uloga značajna?

Milijuni ljudi znaju za Isusa Krista. Je li dovoljno znati tko je Isus i koja je njegova uloga u naumu Nebeskog Oca? Ta je spoznaja zapravo samo početak.

Razumijevanje i prihvaćanje uloge Isusa Krista kao Spasitelja ključ je svake kršćanske vjere. Ona zahtijeva više od toga da imamo samo teoretsko uvjerenje da je on živio i ostvario velike stvari. Ona zahtijeva da imamo pouzdanje da je on doista uskrsnuo i da nije propatio samo smrt, već i duhovnu bol za naše grijehe.

Isus je osjetio bol, krivnju i patnju koje mi proživljavamo kao posljedice pogrešnih odluka. Važnije od toga, prihvatio je odgovornost i platio cijenu za naša zlodjela na Zemlji – ako se zauzvrat iskreno pokajemo te prihvatimo njegove zapovijedi i božansku ulogu kao Otkupitelja. Kada to učinimo, naši nam se grijesi opraštaju. Možemo biti duhovno čisti i dostojni ući u Božju nazočnost.

To je složen pojam – onaj koji može biti teško pojmiti s naše ograničene perspektive. No moguće je. Uzvišeni mir koji naš Nebeski Otac želi da imamo također nam je dostupan upravo sada zbog žrtve koju je podnio Isus Krist.

Kako se mogu približiti Kristu?

Iako ne možemo fizički pristupiti Kristu poput njegovih prvih učenika, možemo mu prići istražujući Sveta pisma. Možemo spoznati o njemu kroz svjedočanstva živućih proroka i sljedbenika. Možemo biti uvjereni u njegovo postojanje kroz Tješitelja, Duha Svetoga.

»Većina nas neće vidjeti Boga, kao što su ga vidjeli proroci, no mirni, mali poticaji Duha – misli i osjećaji koje Duh Sveti donosi u naše umove i srca – dat će nam neporecivu spoznaju da on živi i da nas voli« (Robert D. Hales, »Seeking to Know God, Our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ«, Ensign ili Lijahona, studeni 2009., 32.).

Isus Krist poznaje svakoga od nas ponaosob. Ako barem posegnemo, i mi ga možemo spoznati.