Ivan 3:16 – Bog je tako ljubio svijet

Bog, naš Otac na Nebu, neizmjerno nas voli. Njegov najveći dar čovječanstvu – njegov Sin, Isus Krist – odraz je te ljubavi. U Ivanu 3:16 u Bibliji opisana je Božja ljubav i njegov naum za sreću njegove djece.

Ivan 3:16

16 Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.

Bog voli sve nas

Bog voli svakoga beskrajnom ljubavlju. On je otac naših duhova. Mi smo njegova djeca. On zasebno voli svakoga od nas i želi da ga spoznamo i zavolimo.

On je poslao svoga Sina Isusa Krista

Bog je znao da će ovaj život biti pun izazova i nesigurnosti. Znao je da ćemo podbaciti i griješiti. Stoga je na Zemlju poslao svojeg Sina, Isusa Krista. Isus je živio savršenim, bezgrešnim životom. Naučavao je svoje evanđelje i pokazao nam kako živjeti na ispravan način. Svojevoljno je dao svoj život kao žrtvu za naše grijehe. On je naš brižni Spasitelj i Otkupitelj.

Trebali bismo mu vjerovati i slijediti ga

Dok je Isus bio na Zemlji, naučavao je svoje evanđelje. Naučavao je da, budemo li vjerovali u njega, pokajali se za svoje grijehe i budemo li kršteni vodom i Duhom, nećemo propasti. Bit će nam oprošteno. Isusova žrtva to omogućuje.

Osnažite svoj odnos s Bogom
Besplatno proučavanje Biblije

Možemo ponovno biti s Bogom

Ovaj život ne završava sa smrću – svi ćemo uskrsnuti. Ako volimo Boga, vjerujemo u njega i slijedimo evanđelje Isusa Krista, Bog nam obećava da se možemo vratiti i živjeti s njime nakon što umremo. Stoga što nas Bog voli, želi da budemo sretni sada i za vječnost.